TALLER BASE D’ENNEAGRAMA (TBE)

Des del 1998 venim oferint aquesta experiencia de descobriment i transformació de la persona i del seu entorn. Any rere any els nostres tallers s’omplen de participants que arriben a la nostra escola gràcies al “boca – orella”, és a dir, gràcies a que les generacions anteriors han quedat profundament contentes dels resultats assolits.

El Taller Base consta de tres blocs de dos dies residencials (54 hores teòriques i pràctiques) dedicats al descobriment i aprofundiment de l’Enneagrama, seguint la tradició dels jesuïtes iniciada a la Universitat Loyola de Chicago i dels grans mestres com Hellen Palmer, David Daniels o Russ Hudson.

L’Enneagrama és un pont entre la psicologia moderna del segle XX i les plataformes psico-espirituals de les tradicions més antigues del desenvolupament humà. L’Enneagrama parla de l’ésser ontològic. La seva eficàcia en desenvolupament humà ha estat testada per milers de persones al llarg de 16 segles d’història. Cada generació, cada cultura que ha entrat en aquest coneixement ha deixat la seva petjada i ha millorat el instrument que ens ha arribat ara al segle XXI. Nosaltres participem d’aquesta història i la transmetem a les generacions futures a través dels membres dels nostres tallers.

L’objectiu del curs és treballar la nostra personalitat, descobrir els camins que ens endinsen en l’autoconeixement i en la descoberta dels altres, així com trobar les eines per millorar la nostra vida guanyant en qualitat de relacions, tant professionals com personals. La metodologia inclou presentacions i discussions de la teoria, exercicis individuals i en grup, així com exercicis d’identificació d’enneatipus a través de testimonis i de personatges de pel·lícules.

Al llarg del taller es proporcionarà una complerta documentació de més de 200 pàgines elaborada pels professors, així com accés a la bibliografia més rellevant. Al final del taller es lliura un diploma d’assistència i acreditació.

El taller s’estructura en tres blocs de dos dies

El primer bloc (TBE 1) està centrat en la introducció al conjunt de la teoria i al discerniment inicial del propi tipus de personalitat. Parlarem de l’origen de la teoria. Identificarem els “centres” i els “tipus”. Veurem la connexió de la teoria enneagràmica dins la nostra tradició occidental. Acompanyarem a que cadascú faci la seva feina d’auto-identificació.

El segon bloc (TBE 2) està orientat vers els aspectes més dinàmics de la teoria: les “fletxes”, les “ales”, les “passions”, les “integracions”,… i acabarem formulant un pla personal de creixement.

El tercer bloc (TBE 3) el dedicarem a la reflexió personal sobre els nostres orígens, la nostra infantesa i la presència en nosaltres de l’essència original. Veurem com l’Enneagrama ens planteja la pregunta sobre la nostra missió en aquesta vida i ens acompanya a descobrir un sentit més profund.

Condicions de participació:

No es requereix un coneixement previ de la teoria, atès que comencem des dels fonaments més elementals.

La distància en el temps entre els tres blocs de dos dies és un espai d’observació personal i de reflexió sobre el treball fet al taller. A partir del primer bloc, un cop assentades les bases de la teoria, l’observació de la pròpia vida obre el camí cap a l’interior d’un mateix. Aquesta tasca segueix amb el suport del segon bloc i acaba amb una cloenda que obre al futur, el tercer bloc, i convida als participants a aplicar a la vida corrent la nova visió experimentada en un mateix.

Equip docent

Places limitades a 30 persones.

PROPER TALLER (TBE) a MANRESA – Casa EE La Cova

5/7 i 19/21 Octubre 2018 – 16/17 Novembre 2018

El TBE comença la nit de divendres (20 h) i acabem el diumenge (15:30 h).

Per fer el TBE en tres caps de setmana a Manresa, trucar al 938 720 422 o escriure a info@covamanresa.cat.

Per consultar la web de la Casa d’Exercicis La Cova de Manresa

Anuncis