TALLER ENNEAGRAMA INTENSIU (TEI)

Des del 1998 venim oferint experiencies de descobriment i transformació de la persona i del seu entorn, amb l’ajuda de l’Enneagrama. Any rere any els nostres tallers s’omplen de participants que arriben a la nostra escola gràcies al “boca – orella”, és a dir, gràcies a que les generacions anteriors han quedat profundament contentes dels resultats assolits.

El TEI consta de dos blocs de dos dies residencials (32 hores teòriques i pràctiques) dedicats al descobriment i aprofundiment de l’Enneagrama, seguint la tradició dels jesuïtes iniciada a la Universitat Loyola de Chicago i dels grans mestres com Hellen Palmer, David Daniels o Russ Hudson.

L’Enneagrama és un pont entre la psicologia moderna del segle XX i les plataformes psico-espirituals de les tradicions més antigues del desenvolupament humà. L’Enneagrama parla de l’ésser ontològic. La seva eficàcia en desenvolupament humà ha estat testada per milers de persones al llarg de 16 segles d’història. Cada generació i cada cultura que ha entrat en aquest coneixement ha deixat la seva petjada i ha millorat el instrument que ens ha arribat ara al segle XXI. Nosaltres participem d’aquesta història i la transmetem a les generacions futures a través dels membres dels nostres tallers.

L’objectiu del curs és treballar la nostra personalitat, descobrir els camins que ens endinsen en l’autoconeixement i en la descoberta dels altres, així com trobar les eines per millorar la nostra vida guanyant en qualitat de relacions, tant professionals com personals. La metodologia inclou presentacions i discussions de la teoria, exercicis individuals i en grup, així com exercicis d’identificació d’enneatipus a través de testimonis i de personatges de pel·lícules.

Els participants del segon cap de setmana obtindran una molt completa documentació de més de 200 pàgines elaborada pels professors, així com accés a la bibliografia més rellevant.

El taller s’estructura en dos blocs de dos dies, però la participació al primer cap de setmana no implica l’assistència obligatòria al segon. El contingut dels dos caps de setmana és diferent i complementari:

El primer bloc (TEI 1) està centrat en la introducció al conjunt de la teoria i al discerniment inicial del propi tipus de personalitat. Parlarem de l’origen de la teoria. Identificarem els “centres” i els “tipus”. Veurem els aspectes més dinàmics de la teoria: les “fletxes”, les “passions” i les “virtuts”.

El segon bloc (TEI 2) ofereix el complement perfecte a la teoria inicial, aportant el coneixement de les “ales”, el rol de l’essència interior”, la relació entre la nostra infantesa i l’enneagrama, els camins d’integració i el rol de l’atenció. En general està orientat vers oferir una mica més de temps per treballar sobre la teoria ja formulada en el primer bloc.

Atès que es tracta d’un taller intensiu i es pretén donar el màxim del conjunt de la teoria enneagràmica, la dinàmica del taller no permet gaires estones de personalització. Per aquells que desitgin una dinàmica més compartida, amb més estones de diàleg en grup, i que permeti un desenvolupament més llarg en el temps, millor participar del nostre Taller Base d’Enneagrama (TBE). Informació en aquesta mateixa web.

Condicions de participació:
No es requereix un coneixement previ de la teoria, atès que comencem des dels fonaments més elementals.

La distància en el temps entre els dos blocs de dos dies és un espai d’observació personal i de reflexió sobre el treball fet al taller. A partir del primer bloc, un cop assentades les bases de la teoria, l’observació de la pròpia vida obre el camí cap a l’interior d’un mateix. Aquesta tasca es recollida al amb les sessions del segon bloc, i es convida als participants a aplicar a la vida corrent la nova visió experimentada sobre un mateix.

Els dos blocs son independents, però cal haver participat al primer per poder participar al segon. La inversió per la participació al primer bloc del taller TEI (habitació, lloguer de sales, àpat, materials i docència) és de 200 €. La inversió per la participació al segon bloc del taller TEI (llibre de 200 pàgines, habitació, lloguer de sales, àpat, materials i docència) és de 220 €. La forma de pagament és en efectiu el mateix dia del taller, però és indispensable el fer una inscripció prèvia enviant un e-mail a enneagrama.ign@gmail.com.

Equip docent

Places limitades a 25 persones.

PROPER TALLER (TEI) a Sarrià – Casa EE, Barcelona

27/28 Gener 2018 i 24/25 Febrer 2018

El TEI comença el matí de dissabte (9:30 h) i acaba el diumenge tarda (18 h).

Anuncis