L’ENNEAGRAMA COM A PROCÉS DINÀMIC EN LA VIDA (TED)

L’Enneagrama és una eina dinàmica que podem aplicar als processos de la vida quotidiana: 

Un dia sencer per endinsar-nos en la pròpia història personal i aprendre a llegir els nostres processos amb l’ajuda del sistema enneagràmic.

La metodologia ofereix alguns espais personals on es dóna temps al treball individual, així com nous elements de comprensió del dinamisme de l’Enneagrama. Atès que no es tracta d’un taller d’Enneagrama, els participants han de tenir assumit el coneixement d’aquest instrument i conèixer el seu propi enneatipus.

Comença a les 9:30 del matí del dissabte i acaba a les 19h del mateix dissabte.

La inversió del taller d’enneagrama dinàmic en la vida (sala, àpat, materials i docència) és de 130 €. La forma de pagament és en efectiu el mateix dia del taller, però és indispensable el fer una inscripció prèvia enviant un e-mail a enneagrama.ign@gmail.com.

Equip docent

ENNEAGRAMA DINÀMIC EN LA VIDA (TED) – BARCELONA – SARRIÀ

1 Desembre 2018

Anuncis