ENNEAGRAMA I VARIANTS INSTINTIVES (TVI)

Cap de setmana dedicat a la comprensió de l’Enneagrama a partir de la interacció dels enneatipus amb els nostres instints Bàsics (supervivència, sexual i social).

La metodologia del curs ens porta a descobrir els accents instintius en nosaltres i ens ajuda a plantejar possibles camins d’integració personal. Aquest taller ens dóna l’oportunitat d’aprofundiment per tenir una visió més completa de l’Enneagrama.

Per poder participar cal, per tant, un mínim coneixement previ del sistema enneagràmic.

Comença a les 9:30 del matí del dissabte i acaba a les 19h del mateix dissabte.

La inversió del taller d’enneagrama i variants instintives (sala, àpat, materials i docència) és de 130 €. La forma de pagament és en efectiu el mateix dia del taller, però és indispensable el fer una inscripció prèvia enviant un e-mail a enneagrama.ign@gmail.com.

Equip docent

PROPER TALLER D’ENNEAGRAMA I VARIANTS INSTINTIVES (TVI) – BARCELONA Casa EE Sarrià

24 Novembre 2018

Anuncis