Què és?

L’ENNEAGRAMA, una eina per al creixement personal.

L’Enneagrama és una porta al camí misteriós del nostre propi interior. Endinsar-se en aquest món, caminar en els camps de la psicologia i de l’espiritualitat, és una aventura difícil però apassionant i necessària.

Qui no ha experimentat mai el desig de conèixer allò que està vivint interiorment? Qui no desitja comprendre’s i ser comprès pels altres? Qui no s’ha preguntat el “per què” de les reaccions i motivacions que vénen de dins?

L’Enneagrama ens ensenya un camí d’auto-comprensió i auto-coneixement destacant els nostres dons i les nostres passions, allò que pertany a la nostra essència personal i allò que l’emmascara en un món on viure superficialment ens sembla cada cop més difícil.

L’Enneagrama ens ofereix una oportunitat d’iniciar el camí vers la trobada amb l’essencial descobrint les pròpies corrents interiors. Podrem identificar la  nostra personalitat, ens podrem entendre a nosaltres mateixos i als altres.

 

Anuncis